For English go here.
The X file
Uitgegeven door Karel Van Tornhaut © 2019
ISBN 978 90 826 7111 7
NUR Mens en maatschappij algemeen
Uitgegeven door Karel Van Tornhaut
© Karel Van Tornhaut 2017 Alle rechten voorbehouden.
Laatste update : 15 november 2019
ISBN 978 90 826 7112 4
NUR Mens en maatschappij algemeen
Uitgegeven door Karel Van Tornhaut
© Karel Van Tornhaut 2017 Alle rechten voorbehouden.
Laatste update : 18 november 2019
Deze video op YouTube begint met te vertellen over drie deuren, een centrale hoofddeur en twee kleinere deuren. Het begint pas rond 5 min. De spreker ziet een gelijkenis tussen gebouwen uit de oudheid en besluit dat over onze hele wereld een zelfde “universele religie” moet bestaan hebben of zoals hij het ook beschrijft een “wisdom tradition.” Een universele wijsheid gebaseerd op het nummer 3, de triptiek.

08’55” Deze universele wijsheid of religie onderwees wat in het Latijns genoemd wordt als: coincidentia oppositorum wat betekend “de unie of harmonie van tegenovergestelden.”

10’00” Zowel in Afrika, Azië als Amerika werd in de oudheid een zelfde religie onderwezen met als fundamentele kennis de balans van tegenovergestelden.

11’40” Onderstaande afbeelding is een foto van de ingang van Rockefeller Center in New York. Een hoofdingang met daarboven God, rechts een deur met een man erboven en links een deur met een vrouw erboven. God is het ‘Ik”, de vrouw en de man onze Zuid- en Noordpool. (Over de polen wordt verteld in deel 2) In de oudheid werd al onderwezen dat wij onze vrouw en man in balans moeten krijgen. Waarom is deze wijsheid verloren gegaan ?
Volgens Richard Cassaro’s onderzoek, de spreker in deze video, ontwierp het broederschap van de vrij metselarij de kathedralen in Europa in opdracht van de kerk. In deze kathedralen verborgen ze hun kennis in symboliek. De kerk kwam in onenigheid met het broederschap en wilde zich van hun ontdoen. Mogelijk dat de kerk begon te begrijpen dat de eenheid van man met vrouw, de lering die het broederschap onderwees, sterke mensen zou creëren en ze haar greep op de mensheid zou verliezen. Over sterke mensen kan je nu eenmaal niet heersen. Mogelijk dat in die periode de inquisitie in het leven werd geroepen om alles en iedereen, wat een dergelijke kennis onderwees, te vernietigen wat haar machtspositie zou kunnen ondermijnen.

29'30" Auteur Warren Kenton : "Erected bij the masons, the west front of each church had two towers ... the masculine and feminine aspect ..."

32'20" "... no human of course is completely one gender or the other despite our physical characteristics. We all possess both, masculine and feminine ..."

Deze video is voor mij belangrijk bewijsmateriaal dat de kracht van de mens de eenheid is van man met vrouw. Het ‘IK” moet een balans realiseren tussen de twee tegenovergestelden in zichzelf.

Desalniettemin moet ik tegenspreken dat het niet de maan is die het tegenovergestelde is van de zon, dat is onlogisch. Als de maan het aspect zou zijn dat ontvangt wat doet het dan met de energie die de zon uitstraalt ? Het is onze planeet, de aarde die het tegenovergestelde is van de zon. Kijk om je heen, wat doet onze planeet met de energie van de zon ? De zon is het actieve element of het mannelijke die geeft en onze planeet het passieve element of het vrouwelijke dat ontvangt.

Zoals blijkt uit de video was het niet het broederschap van de vrij metselarij die de oprichters waren van deze kennis maar ook zij haalden hun informatie uit de oudheid, van hun heidense voorgangers. (pagan antecedents 22'35") Mogelijk dat ze oudheidkundige teksten en/of symboliek foutief geïnterpreteerd hadden. De ware kennis in vandaag de dag ook verdwenen uit het broederschap. Leden begrijpen zelf de kennis achter hun eigen symboliek en rituelen niet meer. 18'40" Het enige wat ze nu nog weten is dat vrijmetselarij ontstaan is uit de kathedraal bouwers ergens in de middeleeuwen. Zoals ik het in mijn document vermeld is er dus inderdaad een moment in de tijd geweest dat de kerk wist dat de kracht van de mens de eenheid is van man met vrouw en ze zagen dus ook in wat voor een gevaar deze kennis voor hun te betekenen had.

Het is heel jammer, maar aan de andere kant ook heel begrijpelijk, dat de essentiëlere kennis die we nodig hebben ons geluk te maken, ooit in onze geschiedenis aanwezig is geweest en vervolgens verloren is gegaan en zelfs met kracht door de kerk vernietigt is. Immers, als je het onderwerp man/vrouw aankaart kan je niet rond hun seksuele relatie met elkaar en dat is nu precies waar iedereen liever over zwijgt. Ook in deze video, Richard Cassaro rept er geen woord over.

Deze video heeft Engelse ondertiteling als je rechts onder op het icoontje klikt.

Richard Cassaro Written In Stone
Richard Cassaro The Missing Link
Dit is Karel Van Tornhaut